Eemeli Nieminen

Visuaalinen muotoilija, UI/UX-suunnittelija (TaM)

Helsinki

050 330 4394

eemeli.nieminen@gmail.com

eemelinieminen.fi

LinkedIn

Eemeli Nieminen

Curriculum Vitae

Olen 41-vuotias visuaalinen muotoilija ja UI/UX-suunnittelija, jolla on laaja-alainen ja monipuolinen kokemus visuaalisesta muotoilusta sekä digitaalisiin medioihin että printtiin.

Erikoisalaani ovat erityisesti yhteiskuntaan, kulttuuriin ja tieteeseen liittyvä visuaalinen viestintä, digitaaliset palvelut, oppimateriaalit sekä informaatiografiikka. 19-vuotisen urani aikana olen suunnitellut myös useita visuaalisia identiteettejä, toteuttanut kuvituksia sekä liikkuvaa grafiikkaa.

Avarakatseinen uteliaisuus ja pitkä historia graafisen alan yrittäjänä on johdattanut minut monille, usein yllättäville poluille. Niitä kaikkia on kuitenkin yhdistänyt kantavana teemana pyrkimys auttaa ihmisiä muotoilun avulla. Minua inspiroivatkin hankkeet, joilla on mahdollisuus rakentaa toimivampaa yhteiskuntaa ja aidosti parantaa ihmisten elämää.

Erityisen kiinnostunut olen siitä, miten viestinnän välineistä ja käyttöliittymistä voidaan muodoilla mahdollisimman selkeitä, helppokäyttöisiä ja saavutettavia huomioimalla tavat joilla ihmiset havainnoivat ja ovat vuorovaikutuksessa visuaalisen ympäristönsä kanssa.

Alan työkokemus

2019–

Gofore Oyj

Visual designer

Viimeiset vuodet olen keskittynyt täysipäivisesti digitaalisten palveluiden muotoiluun Goforella, jossa olen toiminut konsultin roolissa visuaalisena suunnittelijana ja UI/UX-suunnittelijana useissa eri projekteissa. Pääsääntöisesti olen toiminut pitkäkestoisissa julkishallinnon IT-hankkeissa osana ketteriä kehitystiimejä

Goforelle minut johdatti paitsi yrityksen vahva suuntautuminen yhteiskunnallisesti merkittäviin hankkeisiin ja kiinnostukseni käyttäjälähtöiseen suunnitteluun, myös mahdollisuus syventää osaamistani systemaattiseen suunnitteluprosessiin. Olenkin ollut mukana suunnittelemassa useiden eri digitaalisten palveluiden design systeemejä niiden eri kehitysvaiheissa.

Projekteja:
 • TE-Digi-hanke/Työmarkkinatori, UI/UX-suunnittelija (03/2021 –)

  TE-keskusten digitaalisten palveluiden ja tietojärjestelmien uudistus, jonka tavoitteena on luoda uusia mahdollisuuksia työn ja tekijöiden kohtaamiselle ja tukea sujuvampaa työttömyyden asiakasohjausta ja asiakkaiden oma-aloitteisuutta.

  UI/UX-suunnittelijan roolin ohessa olen myös vuoden vaihteesta lähtien toiminut myös hankkeen Style Guide-tiimissä, Figma-kirjaston ja dokumentaation kehittämisestä vastaavana suunnitelijana sekä design-tiimin visuaalisena tukihenkilönä.

 • Fintraffic T-LOIK, visuaalinen suunnittelija, UI/UX-suunnittelija (03/2021 – 12/2021)

  Tieliikenteen ohjausjärjestelmä, jonka avulla tieliikennekeskusten päivystäjät varmistavat liikenteen sujuvuuden Suomen valtateillä ja tukevat viranomaisia hätätilanteissa.

  Tehtäväni visuaalisena suunnittelijana oli usean eri toimittajatiimin jatkuvassa kehityksessä olevan järjestelmän eri työkalujen visuaalisen yhtenäisyyden varmistaminen ja uusien ominaisuuksien UX-suunnittelun sekä toteutuksen tukeminen.

 • DigiOne-hanke, visuaalinen suunnittelija / design system (11/2020 – 05/2021)

  DigiOne on useiden eri kuntien hanke, jonka tavoitteena on luoda uusi perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisen opetuksen järjestelmiä yhteen kokoava kansallinen digitaalinen palvelualusta ja ekosysteemi.

  Tehtäväni hankkeen siirtyessä varhaisesta määrittelyvaiheesta käyttöliittymien suunnitteluun oli luoda pohjaa tulevalle UI/UX-suunnittelulle suunnittelemalla käyttöliittymien visuaalista ilmettä ja kokoamalla peruskäyttöliittymäkomponenteista Figma-kirjasto sujuvoittamaan määrittelyjen visualisoimista UX-suunnitelmiksi. Lisäksi määrittelimme yhdessä UX-suunnittelijoiden kanssa suuntaviivoja ja ensimmäsiä askelia DigiOne-design systemin tulevalle kehitykselle hankkeen edetessä.

 • Helsingin kaupungin Design System - HDS, visuaalinen suunnittelija, UI/UX-suunnittelija (04/2020 – 10/2020)

  Helsingin kaupunki tarjoaa varsinaisen hel.fi-pääsivustonsa lisäksi useita erilaisia pienempiä digitaalisia palveluita, joita suunnittelevat ja toteuttavat useat eri toiminttajat. HDS:n tavoitteena on sujuvoittaa näitä kirjavia ohjelmistokehitysprojekteja, yhtenäistää Helsingin brändi-ilmettä ja parantaa palveluiden saavutettavuutta keskitetysti tarjoamalla valmiita, testattuja ja saavutettavuusauditoituja käyttöliittymäkomponentteja, Sketch-suunnittelukirjaston sekä kattavan ohjeistuksen.

  Roolini design systemin 1.0 versiota edeltävien alpha- ja beta-vaihdeiden kehitystiimissä oli Helsingin brändi-ilmeen mukauttaminen digitaalisiin sovelluksiin, UI-komponenttien suunnittelu ja dokumentaatio sekä HDS:n viestinnän ja prosessien kehittämien ja yhteisön rakentaminen.

 • Suomi.fi design system, visuaalinen suunnittelija (11/2019 – 04/2020)

  Suomi.fi on Digi- ja väestötietoviraston verkkopalvelu, joka kokoaa erilaisissa tilanteissa olevia kansalaisten ja yrittäjien asioiden hoitamisessa tarvittavat tiedot, toimintaohjeet ja palvelut yhteen osoitteeseen.

  Roolini hankkeessa oli Suomi.fi design systemin jatkokehittäminen, johon kuului muun muassa UX-suunnittelijoiden tyylioppaan ja Sketch-kirjaston kehittäminen, uusien UI-komponenttien suunnittelu, dokumentaatio ja prosessien kehittäminen yhdessä design system -tiimin kanssa.

2009–2021

Eemeli Nieminen Type & Design

Visuaalisen viestinnän muotoilija (toiminimi)

Maisterin opintojeni ohessa perustin toiminimen, jonka puitteissa tarjoan visuaalisen viestinnän ja informaation muotoilun palveluita freelancerina. Valtaosa projekteistani on liittynyt lehtien, oppi- ja tietokirjojen sekä informaatiografiikan ja karttojen muotoiluun. Lisäksi olen suunnitellut yritysten ja erilaisten yleishyödyllisten yhteisöjen, visuaalisia ilmeitä sekä tehnyt kuvituksia. Yrittäjänä toimiminen on myös opettanut minulle suunnittelijalle olennaisia käytännön taitoja kuten projektinhallintaa ja asiakkaiden kanssa toimimista.

Hiukan harhaanjohtava Type & Design -nimi juontaa juurensa ajatuksesta erikoistua typografiseen muotoiluun. Opintojen myötä toiminta kuitenkin jalostui kokonaisvaltaisemmaksi visuaalisen viestinnän muotoiluksi.

Esimerkkejä pitkäaikaisista asiakkaista:

Tutustu myös portfoliooni.

2007–2019

Muotoilutoimisto Kairo

Graafinen suunnittelija / Senior designer (2009–2017 freelance, 2017–2019 osa-aikainen)

Kairo on pieni muotoilutoimisto, joka on näytellyt keskeistä roolia urallani. Olen ollut Kairolainen milloin täyspäiväisesti, milloin freelancerina jo 12 vuotta. Niinäkin vuosina, jolloin olen keskittynyt pääosin omiin freelance-asiakkuuksiin, minulla on lähes koko ajan ollut työpöytä toimiston tiloissa.

Työnkuvaani on vuosien varrella kuulunut projekteja laidasta laitaan. Visuaalisten ilmeiden, viestintämateriaalien ja julkaisugrafiikan suunnittelun lisäksi olen tehnyt mm. infograafisia animaatioita sekä verkkosivujen suunnittelua ja front-end -kehitystä.

Esimerkkejä projekteista:
 • FinEst-link junatunneliprojektin esittelyvideo. Projektista lisää portfoliossani
 • Suomalaisen Mediataiteen Keskuksen AV-arkin verkkoarkisto. Vastasin sivuston ulkoasun ja käyttöliittymän suunnittelusta ja osallistuin myös front-end devaukseen.
 • Rakettitieteen visuaalinen ilme, johon suunnittelin muun muassa kuvituskuvien kuvakonseptia.
 • Ajastolle olen ollut mukana ideoimassa uusia kalenterikonsepteja ja päivittämässä olemassaolevia mallistoja.
2004–2007

Capgemini, Accelerated Solutions Environment Center

Knowledge worker suunnittelutyöpajojen järjestelytitiimissä (freelance)

Mahtipontisesti nimetty Accelerated Solutions Environment, eli ASE on konsulttiyritys Capgeminin osallistavan päätöksenteon fasilitointiprosessi. Pääasiassa suuryrityksille suunnattujen ASE-työpajojen tavoittena on yleensä löytää suuntaviitat suurille muutoksille asiakasyrityksen strategissa, organisaatiorakenteessa tai vaikkapa tietojärjestelmissä.

ASE-prosessi tehostaa päätöstentekoa ja kaikkien sidosryhmien tarpeita tukevien ratkaisujen löytämistä. Tämä tapahtuu kokoamalla yrityksen avainhenkilöt organisaation kaikilta tasoilta ideoimaan ratkaisuja yhdessä. ASE:n fasilitaattori ohjaa ideointiprosessia käytännön järjestelyistä huolehtivan knowledge ­worker -tiimin tuella. Sessiot vaihtelevat lyhyistä muutaman hengen työpajoista monipäiväisiin, yli sadan hengen kokoontumisiin. Niinpä monialainen knowledge worker -tiimi kootaan aina kunkin sessio tarpeiden mukaan.

Prosessin filosofiaan kuuluu, että vaikka jokaisella knowledge workerilla on omat vahvuutensa, rooleja kierrätetään. Näin kaikki prosessin osa-alueet tulevat tutuksi. Omat vahvuuteni olivat työpajojen visuaalisten ilmeiden ja tilankäytön suunnittellu, sessiossa syntyvien ideoiden doku­men­tointi ja visualisointi, sekä asiakkaalle kootun loppuraportin toteuttaminen.

ASE opetti minulle erilaisiin rooleihin mukautumista, tehokkuutta ja tiimissä toimimista, ja loi pohjaa myöhemmälle laaja-alaiselle uuden oppimiselle. Lauttasaaren ASE-center, jossa työskentelin, on sittemmin lakkautettu.

Freelance työ-keikkoja

2016 (5kk)

Kustannusosakeyhtiö Otava

Graafinen suunnittelija – oppimateriaalit (täyspäiväinen)

2013 (9 kk)

Viestintätoimisto Miltton

Graafinen suunnittelija (freelancer on call, useita lyhyempiä pätkiä parista päivästä viikkoon)

2006 (2 kk)

Aikamedia

– Taittaja, graafikko, viikkolehti RV (täyspäiväinen)

2006 (1 kk)

Mainostoimisto King

– AD assistentti

2005 (2 kk)

Aikamedia

– Taittaja, graafikko, viikkolehti RV (täyspäiväinen)

2003 (5 kk)

Mainostoimisto Steinmann Klinik

– AD assistentti (työharjoittelu, täyspäiväinen)

1997 (2 kk)

Ykkös-Lohja -lehti

– Sarjakuvapiirtäjä , 10 strippiä

Koulutus

2009–2011

Taiteen maisteri

Aalto-yliopisto, Taideteollinen korkeakoulu, Graafisen suunnittelun osasto – painopistealue julkaisugrafiikka ja ­informaatiomuotoilu

Lähdin maisterinopintoihin kehittyäkseni typografian ja julkaisugrafiikan muotoilijana, mutta opintojen aikana näkökulmani graafiseen suunnitteluun alkoi entistä enemmän painottua informaatiomuotoiluun. Opinnäytetyössäni Kirja informaation välittäjänä – Teoreettisia näkökulmia sisällön muotoilun ja graafisen retoriikan keinoihin tietokirjoissa (155 s. arvosana 5/5) tarkastelin tieto- ja oppikirjojen typografiaa ja taittoa multimodaalina viestinnän välineenä informaatiomuotoilun näkökulmasta.

2000–2005

Medianomi

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu – Viestinnän koulutusohjelma, graafinen suunnittelu

Opinnäytetyönäni toteutin FIMSIC ry:n Maailman AIDS-päivän kampanjan ulkoasun.

1996–1999

Lohjan lukio

– Ylioppilas

Projekteja

2012...

Visuaalisen viestinnän muotoilu (työnimi)

Kirja graafisen suunnittelun visuaalisesta kielestä

Maisterin opinnäytetyöhöni pohjautuvan oppikirja tavoitteena on soveltaa viestinnän, semiotiikan ja havaintopsykologian teorioita käytännön työkaluiksi päivittäiseen suunnittelutyöhön.

Pian valmistumisen jälkeen alkanut taustatutkimus ja kirjoittaminen päivätyön ohessa on sittemmin – elämän ja ajanpuutteen vuoksi – saavuttanut jo ikuisuusprojektin statuksen. Nykyisessä horrostilassaankin kirja­projekti toimii oivana kimmokkeena lukea läjäpäin kirjoja viestinnästä, semiotiikasta, filosofiasta, psykologiasta, käyttöliittymämuotoilusta, visuaalisen kerronnan keinoista ja graafisesta muotoilusta ylipäätään.

Projektiin liittyen olen myös käynyt luennoimassa Aalto-yliopistossa.

2009

Masters of Arts 09 -näyttelyn visuaalinen ilme

Projektityö – Taideteollinen korkeakoulu

Taideteollisen korkeakoulun jokavuotinen MoA-festivaali kokosi vastavalmistuneiden taiteen maistereiden opinnäytetyöt laajaksi näyttelyksi, joka levittäytyi koko Arabian rakennuksen alueelle. Osana omia maisterinopintojamme suunnittelimme yhdessä Tuija Tarkiaisen ja näyttelyarkitehtuurista vastanneiden teollisen muotoilun opiskelijoiden kanssa näyttelyä varten graafisia materiaaleja lähtien näyttelykatalogista 10-metrisiin banderolleihin.

Luentoja ja artikkeleita

2018

FinEst-link infograafinen animaation case-esittely

Kaksi luentovierailua

Luentojen aiheena oli Muotoilutoimisto Kairossa toteuttamamme FinEst-link junatunneliprojektin esittelyvideon suunnitteluprosessista yhdessä Kairon vastavan suunnittelijan Juha Snellmanin kanssa. Itse projektista lisää portfoliossani

2016

Visuaalisen viestinnän muotoilu

Luentovierailu ja työpaja

Aalto-yliopiston ensimämisen vuoden kandiopiskelijoiden graafisen suunnittelun peruskurssilla pitämäni luennon aiheena oli typografisen muotoilun ja sen lukemisen havaintopsykologia.

2011

Kirja informaation välittäjänä

Artikkeli – Grafia-lehti 2/2011

Artikkelissa esittelin opinnäyte­työssä käsittelemiäni teemoja informaatio muotoilusta tietokirjoissa.

Tunnustuksia

2011

Grafian Gradupalkinto

Korkeatasoisesta graafisen alan opinnäytetyöstä

2011

Kesko-stipendi

Ansiokkaasta opinnäytetyöstä

Kesko-konsernin lahjakkaille taideaineiden opiskelijoille ja nuorille urheilijoille jakama tunnustuspalkinto.

2010

Vuoden huiput 2009 -finalisti

Masters of Arts 09 visuaalinen ilme sijoittui shortlistalle Visuaalinen identiteetti -sarjassa

2004

Meduusa-mediafestivaalin suunnittelukilpailu

Julistesarjan 1. sija sekä yleisön suosikki KyAMK:n valtakunnallisen opiskelijatapahtuman suunnittelukilpailussa. Samassa yhteydessä minulle myönnettiin myös Kouvolan kaupungin kulttuuripalkinto.

2003

Sanomalehtien liiton parempi sanomalehtimainos -kilpailu

Kunniamaininta. Yhteistyössä copywriter Janne Vahvaselän kanssa

Luottamustehtäviä

2009–2013

Pingstate ry

- Hallituksen jäsen

Pingstate Ry, oli visuaalisen alan ammattilaisten, opiskelijoiden ja harrastajien verk­ko­yhteisön ohessa toimineessa yhdistyksessä. Yhdistyksen voimin toteutimme mm. yhteisön jäsenten töitä esittelevän Pingstate – Art Of A Visual Community -kirjan.

2001–2002

Opiskelijayhdistys Klaani ry

– Edustajiston jäsen (KyAMK)

Muuta mainittavaa

1999

Varusmiespalvelus

lmavalvoja tkm, esikuntalähetti, HelItR 2/99

1995–1998

Lohjan seudun kuvataidekoulu

- Sarjakuvan työpaja

Kielitaito

Suomi:

Kielellä on kiva kikkailla. Asiaa kirjoittaessa pyrin välillä turhankin täsmälliseen ilmaisuun.

English:

Quite fluent. I Studied most of my masters degree in English.

Svenska:

Oj då… När går nästa bussen till Slussen? Eli pitkään opiskeltu, mutta nyt jo ruosteessa

Osaaminen

Ketterän kehityksen työnkulun käytänteet niin Scrum:n kuin SAFe:nkin mausteilla ovat tulleet tutuiksi toimiessani osana eri kokoisia ja näköisiä tiimejä yhteistyössä asiantuntijoiden ja käyttäjien kanssa laidasta laitaan

Monialaisena graafisen alan konkarina sekä silkasta omasta kiinnostuksesta olen perehtynyt myös moniin eri tyyppisiin työvälineisiin. Mac-ympäristössä tunnen olevani kotonani, vaikka nuorempana koltiaisena vielä kokosinkin omat Windows-koneeni komponenteista.

Digitaalisten käyttöliittymiä ja design systemejä olen suunnitellut sekä Sketch/Abstract- että Figma-ympäristöissä. Erityisesti Figman koukeroihin olen päässyt perehtymään komponenttikirjastoja kehittäessäni ja se onkin muodostunut luottotyökalukseni. Prototypointia olen Figman lisäksi tehnyt InVisionilla,

Graafisen suunnittelun perusohjelmistot, kuten Adoben InDesign, Illustrator ja Photo­shop ovat minulle tuttuja kuin lapio haudankaivajalle. Vuosien kokemuksen tuomalla varmuudella hallitsen ne kiperämmissäkin tilanteissa, vaikka molemmat kädet paketissa. Kokeiltu on.

Osaan tuottaa myös liikkuvaa grafiikkaa After Effectsin ja Premieren avulla.

Vaikka en olekaan koodari, on minulla kokemusta myös front end -devaamisesta. Tuttua on myös Git-työnkulku, enkä kavahda komentorivityökalujakaan, mikä auttaa ymmärtämään myös kehittäjien tarpeita ja näkökulmaa

Harvemmin käytettyistä vimpaimista Batman-vyössäni mainittakoon muun muassa GIS-karttadatan käsittelyyn ja muotoiluun käytettävä QGIS, sekä fonttimuotoiluohjelma Glyphs. Lisäksi olen hyödyntänyt töissäni muun muassa generatiivisia työmenetelmiä graafisella NodeBox-ohjelmointityökalulla, sekä 3D-mallinnusta Blender:llä.

Kiinnostuksen kohteita

Luonnossa liikkuminen ja retkeily ovat lähellä sydäntäni. Vietänkin suuren osan vapaa-ajastani retkeillen ja luonnon ilmiöitä tarkkaillen yhdessä vaimoni Pilvin sekä lapinkoira Nutun kanssa lähialueilla tai pidemmillä vaelluksilla, niin jalan, meloen, kuin pyöränkin satulassa.

Myös vapaa-ajalla ruokin uteliaisuuttani tekemällä asioita käsin, kuten suunnittelemalla ja ompelemalla omia retkeilyriippumattoja ja muita retkeilytarvikkeita. Viimeiset pari kesää ovat tosin kuluneet pitkälti mökin kunnostamiseen ja ylläpitoon tarvittavien kädentaitojen kehittämisessä.

Kirjahyllystä löytyy ammattikirjallisuuden lisäksi useampikin hyllymetrillinen älynystyröitä kutkuttelevaa science fictionia – Asimovia, Lemia, Reynoldsia, Dickia, Vandermeeria – sekä suomalaista ja eurooppalaista nykysarjakuvaa. Sarjakuva onkin yksi pitkäaikaisimmista taideharrastuksistani ja mahdollisesti suurin uravalintaani vaikuttanut tekijä.